Persoonsgegevens die worden verwerkt
Door Loraine kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt
van de diensten van Door Loarine, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een
contactformulier op de website aan Loraine verstrekt. Door Loraine kan de
volgende persoonsgegevens verwerken:

– Uw voor- en achternaam
– Uw adresgegevens
– Uw telefoonnummer
– Uw e-mailadres
– Foto’s van uw interieur

Waarom Loraine gegevens nodig heeft
Loraine verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.
Daarnaast kan Loraine uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit interieuradvies.

Hoe lang Loraine gegevens bewaart
Loraine bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan twee jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Delen met anderen
Loraine verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar interieur@doorloraine.nl. Loraine zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveilingen
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van Door Loraine verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Loraine op via interieur@doorloraine.nl

Door Loraine is als volgt te bereiken:
doorloraine.nl
Appelstraat 42
7412 VV Deventer
E: interieur@doorloraine.nl
T: +31(0)6 51146926
KVK: 63182947